Hvilke gudsbilleder finder vi i Bibelens fortællinger, og hvad betyder de for vores tro? Er de statiske, eller forandrer billederne af Gud sig? Hvor stammer vores gudsbilleder fra? Inge Mader Jensen vil give sit bud på både de bibelske fortællingers gudsbilleder og på, hvad de betyder for vores tro i det daglige.