Til "Gå med" starter vi med en gudstjeneste eller andagt i Viborg. Derefter spiser vi vores medbragte madpakker i foreningshuset. Når vi er mætte, finder vi traveskoene frem og går afsted. Halvvejs på turen holder vi en pause, hvor der vil være kaffe og kage. Turen vil i alt være ca. 7 km. Vi håber, I går med!
Send gerne til mail til Connie på ceb@kfum-kfuk.dk senest d. 6. november, så vi har et overblik over hvor mange, vi bliver.