Når man står midt i præstationskrav, globalisering, digital tilstedeværelse og klimafrygt kan livet virke uoverstigeligt. Det mærker mange unge i dag. Alligevel finder mange også livskraft og handlemod midt i en meget omskiftelig tid. Rasmus Bro Henriksen, forstander på Aarhus Efterskole, tegner et portræt af ungdomsliv i dag og giver bud på, hvordan håb og virkelyst folder sig ud i det store og det nære.

Foredrag, kaffe og kage koster 50 kr. pr. gang og betales i døren.